Nätverket Välfärdsbiblioteket.se

Nationellt nätverk för bibliotek som lånar ut välfärdsteknik

Erfarenhetsutbyte mellan verksamheter, samarbetspartners och forskare om utlån av välfärdsteknik

Aktuellt

Nätverksträff 21 maj 2024, inbjuden gäst Anne Kaun
Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörn, presenterar sin forskning om hur offentliga tjänster möter medborgare i digitalt omsorgsarbete på platser som bibliotek och Statens servicecenter. Efterföljande samtal med Terese Raymond. Presentationen finns inspelad här.

Anmäl dig till nätverket genom att skriva till info@valfardsbiblioteket.se så får du inbjudan till kommande träffar via e-post. Medlemskapet och träffarna är kostnadsfria. Våra träffar sker digitalt via Zoom. 

Om Nätverket Välfärdsbiblioteket.se

Välfärdsteknik är lösningar som kan bidra till ökad aktivitet, trygghet, självständighet och delaktighet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Nätverket välfärdsbiblioteket.se är tänkt som en samlingsplats för alla som är intresserade av att använda biblioteksmodellen som ett sätt att nå ut med välfärdsteknik. Initiativtagare och kontaktpersoner är Leif Sandsjö och Jonas Söderholm, forskare vid Högskolan i Borås. Välkomna att kontakta oss på  info@valfardsbiblioteket.se

Tidigare aktiviteter

Nätverksträff 21 mars 2024: Tema uppföljning
Tisdag 21 mars 2024 kl 09.00–10.30 möts vi för vår tredje nätverksträff. Temat är Uppföljning. Hur producerar vi relevant kvantitativ data om hur våra tjänster används? Lånestatistik och liknande. Och vilka metoder och verktyg kan användas för att följa upp kvalitativt användarnas behov och vad de tycker om biblioteket och produkterna?

Nätverksträff 29 nov 2023
Vi sågs för vår andra nätverksträff om välfärdsbibliotek. Under träffen fortsatte vi på temat att ställa de fundamentala frågorna om syftet med att driva välfärdsbibliotek. 

Varför nätverka om välfärdsbibliotek? Nätverksträff 10 okt 2023
Runt om i landet växer olika former av välfärdsbibliotek fram och det finns ett behov av att lära av varandra om möjligheter och utmaningar. Den 10 oktober 2023 arrangerades första träffen för medlemmar i nätverket. De olika verksamheterna presenterade sig och vi lärde känna varandra. Vi diskuterade hur visioner och mål kan omsättas i praktiken, med fokus på hur vi kan samverka för att stödja varandra.

Välfärdsbibliotek, vad är det? Webbinarium 3 maj 2023
Våren 2023 arrangerade vi ett webbinarium med över 40 deltagare som tog del av presentationer från forskningen och studiebesök hos verksamheterna. Hela webbinariet med alla talare finns inspelade och går att streama. Se tre forskare och fem kommuner berätta hur välfärdsteknik kan tillgängliggöras på bibliotek.