Nätverket Välfärdsbiblioteket.se

Nationellt nätverk för bibliotek som lånar ut välfärdsteknik

Erfarenhetsutbyte mellan verksamheter, samarbetspartners och forskare om utlån av välfärdsteknik

Aktuellt

Nätverksträff 29 nov
Onsdag 29 november 2023 kl 09.00–10.30 möts vi för vår andra nätverksträff om välfärdsbibliotek.  Dagordning publiceras veckan innan träffen. Anmäl dig till nätverket och träffen genom att skriva till info@valfardsbiblioteket.se. Medlemskapet och träffarna är kostnadsfria. Träffen sker digitalt via Zoom; länk skickas ut till anmälda dagen innan. 

Om Nätverket Välfärdsbiblioteket.se

Välfärdsteknik är lösningar som kan bidra till ökad aktivitet, trygghet, självständighet och delaktighet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Nätverket välfärdsbiblioteket.se är tänkt som en samlingsplats för alla som är intresserade av att använda biblioteksmodellen som ett sätt att nå ut med välfärdsteknik. Initiativtagare och kontaktpersoner är Leif Sandsjö och Jonas Söderholm, forskare vid Högskolan i Borås. Välkomna att kontakta oss på  info@valfardsbiblioteket.se

Tidigare aktiviteter

Varför nätverka om välfärdsbibliotek? Nätverksträff 10 okt 2023
Runt om i landet växer olika former av välfärdsbibliotek fram och det finns ett behov av att lära av varandra om möjligheter och utmaningar. Den 10 oktober 2023 arrangerades första träffen för medlemmar i nätverket. De olika verksamheterna presenterade sig och vi lärde känna varandra. Vi diskuterade hur visioner och mål kan omsättas i praktiken, med fokus på hur vi kan samverka för att stödja varandra.

Välfärdsbibliotek, vad är det? Webbinarium 3 maj 2023
Våren 2023 arrangerade vi ett webbinarium med över 40 deltagare som tog del av presentationer från forskningen och studiebesök hos verksamheterna. Hela webbinariet med alla talare finns inspelade och går att streama. Se tre forskare och fem kommuner berätta hur välfärdsteknik kan tillgängliggöras på bibliotek.